Yewara (ይወራ) - ዳግማዊ ፡ ጥላሁን ፡ እና ፡ ሳሙኤል ፡ ተስፋሚካኤል

ሲወራ ቢዋል ቢታደር
አይገልፅም ያምላኬን ፍቅር
ሲወራ ቢዋል ቢታደር
አይበቃም ላየሁት ነገር

ፍቅሩን ልከፍል በምን አቅሜ
በልቤ ገብቶ በስጋ ደሜ
ካይምሮ በላይ ሆኖብኝ ፍቅሩ
አይሰለቸኝም መዋል ማደሩ

በልቤ ዙፍኑን የሰራ
አያልቅም ስለሱ ቢወራ
ታሪኬን በመስቀል የሰራው
አያልቅም ስለሱ ቢወራ

ይወራ የእሱ ፍቅር
ይወራ አንድም ሳይቀር
ይወራ የእሱ ሰላም
ይወራ አልቀነሰም
ይወራ የእሱ ምሕረት
ይወራ ነው በየእለት
ይወራ የእሱ ቸርነት
ይወራ ያለ መሰልቸት

ስሙልኝ ስሙልኝ ስለዚህ ወዳጅ
ማረከኝ በፍቅሩ አይደለም በግዳጅ
እዩልኝ እዩልኝ ይህንን ትሁት
ማይወደውን ወዶ ለፍቅር የሚሞት

ይወራ የእሱ በጎነት
ይወራ በደረስኩበት
ይወራ የእሱ ቅንነት
ይወራ ውሸት የለበት
ይወራ ሰውን መውደዱ
ይወራ ያመኑት ቢከዱ
ይወራ በየሰበቡ
ይወራ አዛኝ ነው ልቡ

ይወራ ፡ ይወራ ፡ ይወራ
እስትፍስ ባለው
ይወራ ጌታ በረዳው
ይወራ አንደበት ባለው
ይወራ እሱ ባገዘው

ሲወራ ቢዋል ቢታደር
አይበቃም ላምላኬ ፍቅር
ሲወራ ቢዋል ቢታደር
አይበቃም ላየውት ነገር

ፍቅሩን ልከፍል በምን አቅሜ
በልቤ ገብቶ በስጋ ደሜ
ካይምሮ በላይ ሆኖብኝ ፍቅሩ
አይሰለቸኝም መዋል ማደሩ

ስሙልኝ ፡ ስሙልኝ ፡ ስለዚህ ፡ ጌታ
በወረት ተይዞ አይለይም ላፍታ
እዩልኝ እዩልኝ ይሄንን ደግ
ክፉ ላረገበት መልካም የሚያረግ

ከውርደት ለክብር የጠራኝ
ደንዳናውን ልቤን የገራ

ይወራ የእሱ በጎነት
ይወራ በደረስኩበት
ይወራ የእሱ ቅንነት
ይወራ ውሸት የለበት
ይወራ ሰውን መውደዱ
ይወራ የመኑት ቢከዱ
ይወራ በየሰበቡ
ይወራ አዛኝ ነው ልቡ

ስሙልኝ ስሙልኝ ይሄንን ጌታ
በወረት ተይዞ አይለይም ላፍታ
እዩልኝ እዩልኝ ይሄንን ደግ
ክፉ ላረገበት መልካም የሚያረግ

Recently Listened by

0 comments
    No comments found

በተመጣጣኝ በጀት እዚህ ያስተዋውቁ!

Live Podcast

Sponsored Ads


:: / ::
::
/ ::

Queue