Lersu Keber Yehun (ለእርሱ ፡ ክብር ፡ ይሁን)

ለሚታመኑበት ፡ ተስፋ ፡ ላደረጉት
በጊዜው ፡ ደርሶ ፡ ማሳረፍን ፡ ያውቃል
እግዚአብሔር ፡ አይዋሽም ፡ ለቃሉ ፡ ይተጋል

አዝ፦ ለእርሱ ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያለ ፡ ከቶ ፡ ማንም ፡ የለም
አሜን ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
ቢቆይ ፡ ቢዘገይም ፡ የሚቀድመው ፡ የለም

ኦሆ ፡ ለልዑል ፡ እግዚአብሔር (፪x)
በሠማይ ፡ በምድር ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር (፪x)

አዝ፦ አሜን ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያለ ፡ ከቶ ፡ ማንም ፡ የለም
እሰይ ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
ቢቆይ ፡ ቢዘገይም ፡ የሚቀድመው ፡ የለም

እንደ ፡ ትላንትናው ፡ ዛሬም ፡ ድንቅ ፡ ሊሰራ
ኤልሻዳይ ፡ ነው ፡ እርሱ ፡ የሚያቅተው ፡ የለም
ክንዱ ፡ አልደከመም ፡ ብርቱ ፡ ነው ፡ ዘለዓለም

አዝ፦ ለእርሱ ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያለ ፡ ከቶ ፡ ማንም ፡ የለም
አሜን ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
ቢቆይ ፡ ቢዘገይም ፡ የሚቀድመው ፡ የለም

ፅድቅን ፡ የሚወደው ፡ እግዚአብሔር ፡ ፃድቅ ፡ ነው
ፍርድንም ፡ አያዛባም ፡ ማዳላት ፡ አያውቅም
ሚዛኑ ፡ ትክክል ፡ እርሱ ፡ አይሳሳትም

አዝ፦ ለእርሱ ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያለ ፡ ከቶ ፡ ማንም ፡ የለም
አሜን ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
ቢቆይ ፡ ቢዘገይም ፡ የሚቀድመው ፡ የለም

ኦሆ ፡ ለልዑል ፡ እግዚአብሔር (፪x)
በሠማይ ፡ በምድር ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር (፪x)

አዝ፦ አሜን ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያለ ፡ ከቶ ፡ ማንም ፡ የለም
እሰይ ፡ ክብር ፡ ይሁን ፡ ክብር ፡ ዘለዓለም (፪x)
ቢቆይ ፡ ቢዘገይም ፡ የሚቀድመው ፡ የለም

Recently Listened by

0 comments
    No comments found

:: / ::
::
/ ::

Queue