0 comments
    No comments found
Description

Netsanet Assefa--Laiyeh Nafikalehu--Eyesus Ante Nehe.mp3

Lyrics

ኢየሱስ ፡ አንተ ፡ ነህ ፡ ኢየሱስ ፡ አንተ ፡ ነህ
ኢየሱስ ፡ አንተ ፡ ነህ ፡ እኔ ፡ ደስ ፡ ያሰኘህ
ኢየሱስ ፡ አንተ ፡ ነህ ፡ ኢየሱስ ፡ አንተ ፡ ነህ
ኢየሱስ ፡ አንተ ፡ ነህ ፡ እኔ ፡ ደስ ፡ ያሰኘህ

አድነኸኛል ፡ ከሞት ፡
መጥተህ ፡ ወዳላሁበት
ከዚህ ፡ የተነሳ ፡ አረፍኩኝ ፡
ይኸው ፡ ምሥጋንና ፡ አመጣሁኝ
፡ ምሥጋና ፡ ለማዳንህ ፡ ምሥጋና ፡ ይኸው
፡ ምሥጋና ፡ ለማዳንህ ፡ ምሥጋና
፡ ተባረክ ፡ ጌታዬ ፡ ተባረክ ፡ ኦሆ
፡ ተባረክ ፡ አምላኬ ፡ ተባረክ

ተጨንቀኽልኝ ፡ ስለኔ ፡
ሰላምን ፡ ሰጠኸኝ ፡ ለኔ
እንደ ፡ ወንዝ ፡ በልቤ ፡ ፈሳል
ይኸው ፡ ምሥጋናዬን ፡ ተቀበል
፡ ምሥጋና ፡ ለሰላምህ ፡ ምሥጋና ፡ ይኸው
፡ ምሥጋና ፡ ለሰላምህ ፡ ምሥጋና
፡ ተባረክ ፡ ጌታዬ ፡ ተባረክ ፡ ኦሆ
፡ ተባረክ ፡ አምላኬ ፡ ተባረክ

በልቅሶ ፡ በሃዘን ፡ ፈንታ
አስታጥቀኸኛል ፡ ደስታ
መከራን ፡ በአንተ ፡ ረስቼ ፡
ይኸው ፡ ምጋናህን ፡ አብዘቼ
፡ ምሥጋና ፡ ለደስታህ ፡ ምሥጋና ፡ ይኸው
፡ ምሥጋና ፡ ለደስታህ ፡ ምሥጋና
፡ ተባረክ ፡ ጌታዬ ፡ ተባረክ ፡ ኦሆ
፡ ተባረክ ፡ አምላኬ ፡ ተባረክ

ምንም ፡ አያሻኝ ፡ ረክቼ
ጌታን ፡ አንተን ፡ ተጠግቼ
ጌታ ፡ በልቤ ፡ ከብረሃል
አፌም ፡ ምግናህን ፡ ያወራል
፡ በዚህች ፡ ዕውቀት ፡ እንዲህ ፡ ካረካኸኝ
፡ ብዙ ፡ ባውቅህ ፡ ምን ፡ እሆናለሁኝ
፡ ናፍቃለሁ ፡ ጌታ ፡ ብዙ ፡ ላውቅህ
፡ ብዙ ፡ ብዙ ፡ ስግደት ፡ ላመጣልህ
፡ በቀረው ፡ ዘመኔ ፡ ውርስ ፡ የምፈልገው
፡ ብር ፡ ወርቅን ፡ አይደለም ፡ ጌታዬ ፡ አንተን ፡ ነው
፡ ዛሬ ፡ ያለኸን ፡ አንተ ፡ ምሻውም ፡ አንተን ፡ ነው
፡ ነገም ፡ ከዛ ፡ ወዲያ ፡ መሻቴ ፡ አንተን ፡ ነው

በተመጣጣኝ በጀት እዚህ ያስተዋውቁ!

Live Podcast

Sponsored Ads


::
/ ::

Queue